「She」 2019「She」 2018「Yuki」 2017
第96回 文部科学大臣賞作品の無断コピーは禁じられています。

阿藤 和子